Mortal Kombat 2 มีทางออกที่ง่ายสำหรับปัญหาเรื่องโคลในภาพยนตร์เรื่องแรก

Mortal Kombat 2 มีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายสำหรับปัญหา Cole Young ของภาพยนตร์เรื่องแรกโดยการสำรวจครอบครัวและเรื่องราวเบื้องหลังของเขาผ่านเหตุการณ์ย้อนหลังในภาคต่อ Cole อาจเป็นตัวละครที่อ่อนแอที่สุดใน Mortal Kombat รีบูต แต่ Mortal Kombat 2มีวิธีแก้ไขปัญหาที่ง่าย Lewis Tan นำทีมนักแสดงในภาพยนตร์ Mortal...